Mẹo sơn nhà

Công trình nổi bật

Mở đại lý sơn

  • 3 điều kiện mở đại lý sơn cần phải biết nếu muốn thành công

    11/2/2020 1:16:08 PM Xem chi tiết...

    Để trở thành đại lý sơn của các hãng sơn dù lớn hay nhỏ đều cần tuân thủ theo những điều kiện cụ thể. Tuy nhiên có 3 điều kiện làm đại lý sơn POPA quan trọng nhất mà bạn phải biết là: có mặt tiền kinh doanh, có vốn đầu tư và phải đạt chỉ tiêu kinh doanh theo tháng. Trong đó quan trọng nhất là phải có vốn kinh doanh.

Mới đăng

Liên hệ